Mikrobiomtest 

Mikrobiomtest mäts via avföringstest och är mycket enkelt att utföra. Under analys används en speciell DNA-teknik, som ökar tillförlitligheten på din analys. Du erhåller sedan ett 43 sidor långt kompendie, med information om din tarmflora. Mikrobiomtest kan vara lämpligt vid besvär med signalsubstanser, då signalsubstanser konverteras med hjälp av tarmfloran. Det kan också vara lämpligt vid tarmbesvär, candidaöverväxt, diarré eller förstoppning m.m.


Födoämnestest

Födoämnestest mäts i kapillärt eller venöst blod. Vi mäter IgA, IgG, och IgG4-antikroppar.

Födoämnestest kan vara lämpligt vid tarmbesvär, eller reaktioner såsom eksem, utslag, diarré, förstoppning eller liknande. 
Candidatest och test på läckande tarm

Candidatest kan mätas i blod eller avföring och visar om det finns candidaöverväxt, eller mikroskopisk svamp. Läckande tarm mäts i urin, med hjälp av en blandning utav lactoluse och mannitol.