Labrixtest på hormoner och signalsubstanser

Labrixtest hormoner


Labrixtest på hormoner mäts i saliv, och är mycket pålitligt, då saliv endast mäter aktiva hormoner, till skillnad mot blodprov som mäter både inaktiva och aktiva hormoner. Labrixtest kostar olika beroende på vilka hormoner du önskar mäta, så det bästa är att boka en första konsultation om du inte redan vet vad du vill mäta. 

Vi mäter hormoner såsom kortisol x 4 (kortisolkurva), melatonion x 3 (melatoninkurva), DHEA, testosteron, progesteron, E1, E2 och E3. Vid mätning av östrogen/E2 och progesteron, så ingår ratio/balans mellan östrogen och progesteron. Vid mätning av alla 3 östrogener ingår ratio/balans mellan östrogenerna. 

Symtom på hormonell obalans:


 • Infertilitet
 • PMS
 • PCOS
 • Oregelbunden menstruation
 • Utebliven ägglossning
 • Hårväxt
 • Hormonell akne 
 • Övervikt
 • Klimateriebesvär
 • Sömnproblem
 • Stress 
 • Utmattning, utbrändhet
 • Trötthet
 • Depression eller nedstämdhet


Labrixtest signalsubstanser 

Labrixtest på signalsubstanser mäts i urin, och innebär att provtagning sker på signalsubstanser och dess nedbrytningsprodukter. Vi mäter framförallt serotonin, noradrenalin, adrenalin, dopamin, histamin, PEA, DHEA, GABA, kreatinin, glycin. Det finns även mer avancerade paneler som mäter upp till 19 olika signalsubstanser. Dock så brukar den lilla panelen med ovan nämnda 10 signalsubstanser räcka långt. För mätning av histamin vid histaminintolerans så är det klokt att även mäta födoämnestest och se över tarmen, då dessa hör samman.

Symtom på obalans i signalsubstanser 


 • Depression
 • Ångest
 • Oro
 • Trötthet
 • Stress
 • Sömnbesvär
 • Oförmåga att slappna av 

Kontakta oss